Mechanizm manipulacji i negatywnej perswazji wykorzystywany w relacjach biznesowych jako błędny “środek” do zdobycia sukcesu kontra pozytywne oddziaływanie i podejmowanie świadomych decyzji opartych na Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i etyce pracy.

Cel biznesowy

Celem biznesowym szkolenia jest zwiększenie wiedzy w zakresie wywierania wpływu i perswazji przy akceptowaniu granic etycznych przydatnych w kontaktach biznesowych. Nauczenie uczestników wykorzystywania skutecznych narzędzi obrony przed technikami manipulacji i perswazji oraz identyfikacja technik manipulacyjnych używanych w relacjach z klientem. Świadomość reguł psychologicznych związanych z zachowaniami perswazyjnymi umożliwiające powstrzymanie manipulacji i podejmowanie błędnych decyzji biznesowych. Identyfikacja i praca nad indywidualnymi zachowaniami asertywnymi jako podstawy do uzyskiwania efektywniejszych rezultatów zawodowych.

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym szkolenia jest poznanie technik manipulacji stosowanych w relacjach biznesowych, które wpływają na funkcjonowanie firmy. Szkolenie pozwoli na poznanie najbardziej skutecznych narzędzi wywierania wpływu społecznego, który jest istotny w spotkaniach sprzedażowych i relacjach biznesowych. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak skutecznie bronić się przed wywieranym wpływem i manipulacją innych osób i jak być asertywnym w takich sytuacjach, które doprowadzą go do podjęcia negatywnej decyzji w kontekście biznesowym. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił odczytać rzeczywiste przesłanki nadawcy zarówno po jego zachowaniu jak i sposobu komunikacji. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z regułami psychologicznymi na których opierają się techniki manipulacji i na czym polega ich skuteczność. Uczestnicy doświadczą sytuacji w których, ktoś próbuje wywierać wpływ, sprzedać produkt. Uczestnicy zobaczą próby manipulacji i zapoznają się z mechanizmem wywierania wpływu, który zostanie rozłożony na czynniki pierwsze w celu uświadomienia łatwości obrony przed nim na przykładach reklam i kampani społecznych. Celem edukacyjnym szkolenia jest pokazanie sposobów obrony przed manipulacją i wpływem innych ludzi na podejmowane przez nas decyzje. Jak również pokazanie sposobów unikania sytuacji, w których dopiero po pewnym czasie orientujemy się, że ktoś nas naciągnął na coś co nie mieliśmy ochoty i podjeliśmy decyzje, która doprowadziła firme do strat. Uczestnicy będą potrafili zmienić sposób myślenia i postępowania osoby za pomocą technik wywierania wpływu społecznego, przydatnych w relacjach biznesowych. Ponadto będą potrafili zachęcić kogoś do podjęcia lub zmiany decyzji. Uczestnicy będą mieć świadomość tego jak bardzo istotny w sposobie komunikacji jest dobór słów oraz formułowanie zdań, które określą w precyzyjny sposób intencji nadawcy komunikatu. Pomożemy uczestnikom wypracować stanowczą, asertywną i zdecydowaną postawę. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą uczestnikom zachowywać się w spójny sposób pod względem mowy ciała oraz intencji komunikatu tak by przekaz był zrozumiały i uwiarygodniony. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi wypłynąć na rozmówcę tak by wierzył w przekazywane treści i abyś osiągał zamierzone rezultaty, przy zachowaniu życzliwych relacji, szacunku do drugiego człowieka. Również będzie potrafił skutecznie obronić się przed manipulacją dzięki świadomości stosowanych przez innych technik.

Zdobędą Panstwo wiedzę z zakresu:

1. Manipulacja w biznesie

– znajomość podstawowych pojęć związanych z manipulacją

– poznanie własnych predyspozycji do bycia manipulowanym w pracy w oparciu o analizę kwestionariuszową

– zdolność rozpoznawania manipulacji w relacjach biznesowych

– umiejętność identyfikacji zagrożeń jakie niesie manipulacja

– świadomość negatywnego charakteru manipulacji na prawidłowe i efektywne funkcjonowanie w pracy

2. Przykłady perswazji i elementy pozytywnego wpływu społecznego w kontaktach biznesowych

– poznanie podstawowych reguł wywierania wpływu i trików perswazyjnych którym można ulec w relacjach biznesowych

– zdobycie wiedzy dotyczącej psychologii wpływu społecznego i jej znaczenia na efektywność w pracy

– umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w konkretnych, własnych sytuacjach biznesowych

– zdolność rozpoznawania perswazji i umiejętność prawidłowego reagowania na nią świadomość dużego wpływu perswazji na funkcjonowanie zawodowe pracowników

3. Podstawowe techniki radzenia sobie z manipulacją i perswazją

– poznanie podstawowych technik wywierania wpływu społecznego w oparciu o 6 reguł Cialdiniego i innych, których znajomość wpływa na efektywne radzenie sobie z manipulacją

– zdobycie wiedzy o przydatnych sposobach obrony przed manipulacją i negatywną perswazją

– umiejętność wykorzystywania poznanych technik radzenia sobie z manipulacją i negatywną perswazją w konkretnych sytuacjach biznesowych

– zdolność efektywnego radzenia sobie z manipulacją i negatywną perswazją w relacjach biznesowych

– świadomość istotnej roli znajomości technik obrony przed manipulacją i negatywną perswazją jako skutecznych narzędzi przeciwdziałających manipulacji w pracy i osiągania stawianych sobie celów

4. Asertywność w biznesie

– zdobycie wiedzy związanej z asertywnością, zachowaniami asertywnymi, korzyściami bycia asertywnym pracownikiem

– poznanie swoich mocnych asertywnych stron w relacjach biznesowych i praca nad obszarami do rozwoju

– zdolność efektywniejszego wyrażania swoich racji w pracy zawodowej

– umiejętność

– świadomość istotnej roli asertywności w radzeniu sobie z manipulacją i perswazją w kontaktach biznesowych i w kontaktach z współpracownikami

Osoby prowadzące usługę

Anastazja Zawiślak

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Patrycja Wośko

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Lokalizacja usługi

Adres:

Korfantego 2/528

40-004 Katowice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

V piętro

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, Wi-fi

Oferta znajduję się pod tym linkiem

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=155068

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *